Umdumazi Ningang’jaji Ep Zip

 

Umdumazi drop this sensational EP titled  Ningang’jaji

 

1. Umdumazi – Utshela Bani MP3 Download

2. Umdumazi – Ngibambe Ngesandla MP3 Download

3. Umdumazi – Ningang’ Jaji MP3 Download

4. Umdumazi – Amahhololo MP3 Download

5. Umdumazi – Ivusa Abalele MP3 Download

6. Umdumazi – Hand That’s Giving ( Lucky Dube Tribute) MP3 Download

 

Download EP: Umdumazi – Ningang’jaji